Vzpostavljanje fizičnega varovanja na gradbišču odlagališča

 

V okviru del na gradbišču odlagališča NSRAO smo pričeli z montažo varnostne ograje in tirnic vhodnih drsnih vrat, s čimer vzpostavljamo fizično varovanje bodočega odlagališča. Poleg tega humusiramo zeleni pas na zunanjem delu ograje ter brežine in zeleni pas med cestiščem in kolesarsko stezo ob Vrbinski cesti.

Scroll to Top
Skip to content