Sporočila za javnost

ODLOČITEV O IZBIRI IZVAJALCA GRADNJE JEDRSKIH OBJEKTOV V OKVIRU GRADNJE ODLAGALIŠČA NIZKO- SREDNJERADIOAKTIVNIH ODPADKOV

POJASNILO V ZVEZI S PRESTAVITVIJO SEDEŽA AGENCIJE ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE IZ VRBINE17 V LJUBLJANO

Scroll to Top
Skip to content