Izjava o dostopnosti po 7. členu ZDSMA v povezavi s spletnim mestom https://arao.si/

Podatki o zavezancu

Zavezanec po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O – v nadaljevanju: ZDSMA), ki je izdelal to izjavo o dostopnosti je:

ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke

Vrbina 17
8270 Krško
organisation reg. no.: 5526329000
VAT ID no.: SI 32495854
email address: gp.arao@arao.si

(v nadaljevanju: »ARAO«  oz. »zavod« oz. »mi«)

Spletno mesto, na katerega se nanaša ta izjava

Spletno mesto v zvezi s katerim je bila pripravljena ta izjava je dostopno na povezavi  https://arao.si/ (v nadaljevanju: spletno mesto)

Zagotavljanje zahtev glede dostopnosti

Za zagotovitev zahtev glede dostopnosti skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, v nadaljevanju ZDSMA) so bile s strani ARAO izvedene prilagoditve spletne strani in pripadajočih vsebin, kot izhaja iz nadaljevanja tega dokumenta.

Trenutna različica spletnega mesta ima implementirano namensko orodje za dostopnost, do katerega lahko obiskovalec dostopa, če klikne na ikono s podobo osebe v rdečem kvadratu v levem zgornjem kotu spletnega mesta.

S klikom na namensko orodje za dostopnost si lahko obiskovalec prilagodi spletno mesto tako, da:

 • poveča velikost besedil,
 • izbere pogled z črno belim kontrastom,
 • izbere pogled z visokim kontrastom,
 • izbere pogled z negativnim kontrastom,
 • izbere pogled s svetlim ozadjem,
 • izbere pogled s čitljivo pisavo,
 • izbere pogled, ki dodatno izpostaviti povezave.

Spletno mesto prav tako omogoča:

 • prenos določenega omejenega nabora gradiv v PDF oz. Word formatih, ki so prav tako prilagojena glede dostopnosti,
 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta,
 • rabo standardnega jezika (HTML) in interoperabilnost z glavnimi brskalniki.
Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z ZDSMA glede na spodaj izpostavljene izjeme.

Nedostopna vsebina

Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti skladno z ZDSMA. Zaradi nesorazmernega bremena, ki ga je ARAO identificiral v namenski oceni, v zvezi s trenutno različico spletnega mesta ni mogoče v skladu z zahtevami ZDSMA dostopati:

 • do dokumentov, ki so bili ustvarjeni s strani ARAO oz. njenih partnerjev pred 28. septembrom 2018,
 • do dokumentov, ki so bili sicer ustvarjeni s strani ARAO oz. njenih partnerjev po 28. septembru 2018, vendar je ARAO precenila, da je njihovo prilagajanje nesorazmerno breme (pri čemer v tem primeru ne gre za dokumente, ki se nanašajo na morebitne upravne postopke in odločbe) kot na primer: skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila), različne kompleksne preglednice s podatki, nekatera polja v filtrih nekaterih zbirk,
 • multimedijskih vsebin, ki so prekompleksne oz. obsežne, da bi se jih prilagodilo,
 • na spletnem mestu trenutno ni mogoča navigacija v celoti samo s tipkovnico.

Spletno mesto ARAO v celoti ne spoštuje standarda WCAG 2.1 AA, saj določeni vidiki skladnosti s tem standardom predstavljajo nesorazmerno breme za ARAO, kot je bilo  natančneje ugotovljeno v namenski oceni o nesorazmernem bremenu.

ARAO bo zasledoval cilj doseganja tega standarda v primeru izvedbe nadgradenj tega spletnega mesta.

ARAO bo prav tako zasledoval cilj razširitve dostopnih vsebin in priprave vsebin na način, ki bo omogočal posredovanje informacij osebam z uporabo znakovnega jezika.

Doseganje zgoraj navedenih ciljev bo mogoče oceniti čez eno leto od dneva objave tega obvestila ob posodobitvi te izjave.

Zagotavljanje alternativnega načina dostopanja do vsebin

V kolikor bi želeli dostopati do jedrnih vsebin v zvezi z nalogami, ki jih kot nosilec javnega pooblastila izvaja ARAO, nas lahko kontaktirate preko navadne pošte na naslovu ARAO, Vrbina 17, 8270 Krško oz. preko elektronske pošte na naslovu gp.arao@arao.si.

Prav tako nas lahko v času uradnih delovnih ur (tj. med 9:00 in 14:00) med delovniki pokličete na številko (01) 236 32 00.

Povratne informacije in kontakti

V ARAO se bomo trudili, da bi bile vsebine na našem spletnem mestu v prihodnosti še bolj dostopne različnim skupinam uporabnikov. Če naletite na vsebino, ki ni dostopna oziroma želite dodatne informacije glede nedostopne vsebine, se lahko obrnete na nas po navadni ali elektronski pošti:

 • ARAO, Vrbina 17, 8270 Krško
 • email address: gp.arao@arao.si

Dodatna pojasnila glede nedostopne vsebine pa lahko prejmete tudi v okviru telefonskega svetovanja v času uradnih delovnih ur (tj. med 9:00 in 15:00) med delovniki, tako da pokličete številko (01) 236 32 00.

Odgovor boste prejeli v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če vam v tem roku ne bomo mogli odgovoriti, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in kakšni so razlogi za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), lahko podate prijavo Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID), na naslov: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

Datum objave in  zadnje posodobitve te izjave

Prvotna izjava je bila pripravljena in objavljena 25. aprila 2023 na podlagi samoocene. Izjava je posodobljena dne 19. marca 2024.

ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke

Scroll to Top
Skip to content