Kratice

ARAO

Agencija za radioaktivne odpadke

CSRAO

Centralno skladi┼í─Źe radioaktivnih odpadkov

IG

Izrabljeno gorivo

IJS

Institut ┬╗Jo┼żef Stefan┬ź

GJS

Gospodarska javna slu┼żba

IAEA

International Atomic Energy Agency

MAAE

Mednarodna agencija za atomsko energijo

NEA

Nuclear Energy Agency

NEK

Nuklearna elektrarna Krško

NSRAO

Nizko- in srednjeradioaktivni odpadki

OVC

Objekt vro─Źa celica Instituta ┬╗Jo┼żef Stefan┬ź

RAO

Radioaktivni odpadki

Sklad NEK

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK

URSJV

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost

URSVS

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

VRAO

Visokoradioaktivni odpadki

Scroll to Top
Skip to content