Razlikovanje med radioaktivnimi odpadki

Radioaktivni odpadki se razlikujejo glede na:

  • vrsto in koncentracijo radioaktivnih elementov v njih;
  • stopnjo radioaktivnosti in hitrost razpadanja (razpolovno dobo) vsebovanih elementov;
  • agregatno stanje;
  • kemijske in fizikalne lastnosti materiala ter
  • količino toplote, ki jo oddajajo.

Količina toplote, ki jo odpadki oddajajo, odločilno vpliva na način ravnanja z njimi.

Radioaktivnost snovi sčasoma upada
Zaradi radioaktivnega razpada se radioaktivnost snovi sčasoma zmanjšuje. Hitrost zmanjševanja je odvisna od razpolovne dobe, ki je pri različnih elementih različna.
Z vsakim pretekom razpolovne dobe se radioaktivnost snovi zmanjša za polovico. Po preteku 10 razpolovnih dob je radioaktivnost snovi manjša kot 0,1 % začetne radioaktivnosti. To velja tudi za radioaktivne odpadke.

Diagram s prikazom razpolovnih dob izotopov
Diagram s prikazom razpolovnih dob izotopov
Scroll to Top
Skip to content