Obisk delegacije z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo

 

V sredo, 24. januarja 2024 smo Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE), ki je naše resorno ministrstvo, poglobljeno in v praksi predstavili naše dejavnosti ter projekte.

Prvi postanek delegacije je bil v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov v Brinju, kjer smo opisali delovanje skladišča, njegovo zgodovino in današnje aktivnosti, izzive, s katerimi se srečujemo ter načrte za naprej. Ponosni smo lahko poudarili tudi, da je naše skladišče primer dobre prakse tako v Evropi kot v svetu.   

Pot smo nadaljevali v Krškem, na gradbišču odlagališča NSRAO, kjer je sledila predstavitev našega največjega projekta, ki je tudi projekt državnega pomena. Direktor ARAO, mag. Sandi Viršek je predstavil pregled projekta od samih začetkov, torej izbire lokacije in umeščanja v prostor, zahtevne varnostne analize, ki smo jih uspešno opravili, presojo vplivov na okolje in ljudi ter izgradnjo, s katero smo pričeli lani. Predstavil je tudi predvideno obratovanje, zaprtje, razgradnjo in dolgoročni nadzor.

Po ogledu gradbišča smo izmenjali mnenja, vprašanja in dileme ter sklenili, da je za odlično medsebojno sodelovanje nujno poznati vsebine in delo v obeh organizacijah. Veselimo se nadaljnjih korakov pri uresničevanju skupnih ciljev.

Scroll to Top
Skip to content