OBR-PP-IRAO-01-4: Informacije za izvajalke(ce) del v CSRAO

Osebne podatke bo ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke, Vrbina 17, 8270 Krško, obdeloval kot upravljavec osebnih podatkov izključno za namene izdaje oz. komuniciranja v zvezi z izdajo dovoljenja za obisk Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov. Osebne podatke bo ARAO hranil eno leto od vstopa v objekt in jih nato izbrisal. Posnetke videonadzora se shranjuje 60 dni, če ni posebnosti. Več o tem kako v ARAO obdelujemo in ščitimo vaše osebne podatke ter o vaših pravicah, si lahko preberete na povezavi https://arao.si//.

Step 1 of 2

Scroll to Top
Skip to content