Author name: Ana Bavčar

Dela, izvedena od začetka gradnje odlagališča NSRAO do danes

V okviru izgradnje prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture bo rekonstruiran odsek ceste, ki je do cestnega priključka Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad kategoriziran kot javna pot, v nadaljevanju pa je nekategorizirana javna pot. Približna dolžina odseka ceste kjer poteka gradnja znaša 560 metrov. Ob cesti bo enostransko urejena pot za kolesarje in …

Dela, izvedena od začetka gradnje odlagališča NSRAO do danes Read More »

Člani Komisije za spremljanje gradnje odlagališča NSRAO na ogledu gradbišča

Ta teden si je gradnjo infrastrukturnih objektov odlagališča NSRAO prvič ogledala Komisija za spremljanje gradnje odlagališča, ki jo je ustanovila Mestna občina Krško in bo kot predstavnica lokalne skupnosti spremljala projekt. Članom komisije smo v prostorih Mestne občine Krško predstavili projekt izgradnje infrastrukture in tehničnega varovanja, na gradbišču pa smo jih seznanili z doslej izvedenimi …

Člani Komisije za spremljanje gradnje odlagališča NSRAO na ogledu gradbišča Read More »

ARAO na intenzivnem tečaju varne vožnje v AMZS centru na Vranskem

Ekipa ARAO na intenzivnem tečaju varne vožnje v AMZS Vransko Zaposleni ARAO smo zaradi različnih lokacij našega delovanja veliko na poti. Naša delovna področja segajo od Poljanske doline, kjer nadzorujemo in vzdržujemo zaprto odlagališče rudarske in hidrometalurške jalovine na območju nekdanjega Rudnika Žirovski vrh, pa do Centralnega skladišča RAO v Brinju (Dol pri Ljubljani) in …

ARAO na intenzivnem tečaju varne vožnje v AMZS centru na Vranskem Read More »

ARAO na 32. mednarodni konferenci Nova energija za novo Evopo (NENE)

ARAO na 32. mednarodni konferenci Nova energija za novo Evropo (NENE) v Portorožu V Portorožu te dni poteka 32. mednarodna konferenca Nova energija za novo Evropo (New Energy for New Europe), ki se je udeležuje okrog 300 vodilnih strokovnjakov s področja energije iz 20 držav. Predstavniki znanstveno-raziskovalnih ustanov, industrije, upravnih organov ter glavnih mednarodnih organizacij …

ARAO na 32. mednarodni konferenci Nova energija za novo Evopo (NENE) Read More »

Gradnja odlagališča NSRAO v prvih dneh septembra

V prvih dneh septembra, ki je gradnji izjemno vremensko naklonjen, urejamo nasutje materiala za kolesarsko stezo in novo cesto. Gradbišče je opremljeno s potrebno signalizacijo, promet poteka izmenično enosmerno. Vse uporabnike občinske ceste vljudno prosimo za strpnost in posebno pozornost.

Prijava gradnje in delna zapora občinske ceste v Vrbini

Prijava gradnje in delna zapora občinske ceste v Vrbini   V sredo, 2. avgusta smo na Ministrstvo za naravne vire in prostor prijavili začetek gradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. Zaradi gradnje infrastrukturnih objektov, v okviru katere se bo izvajala tudi rekonstrukcija dela občinske ceste JP 693631, pa bo med 15. …

Prijava gradnje in delna zapora občinske ceste v Vrbini Read More »

Kadrovsko se krepimo in iščemo novo moč. Vljudno vabljeni k oddaji prijave.

Področni svetovalec II – Sektor za načrtovanje in razvoj (m/ž) I017112 Naloge: opravljanje nalog z delovnega področja sektorja, pomoč pri pripravi manj zahtevnih analiz in poročil s področja sektorja, sodelovanje na projektih in samostojno vodenje manj zahtevnih projektov/podprojektov, vodenje upravnih zadev sektorja. Izobrazba: VII/1 – visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna …

Kadrovsko se krepimo in iščemo novo moč. Vljudno vabljeni k oddaji prijave. Read More »

Pričela se je gradnja infrastrukturnih objektov odlagališča NSRAO

Pričela se je gradnja infrastrukturnih objektov odlagališča NSRAO V torek, 11. julija smo izvedli uvedbo v delo z izbranimi izvajalci za gradnjo infrastrukturnih objektov odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini  (RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o.), v ponedeljek, 24. julija pa tudi zakoličbo. Izjemno se veselimo napredka projekta, ki je za ARAO najobsežnejši …

Pričela se je gradnja infrastrukturnih objektov odlagališča NSRAO Read More »

Scroll to Top
Skip to content