V zadnjem tednu septembra v okviru odlagališča NSRAO izvajamo dela vgradnje in utrjevanja tampona po celotni dolžini rekonstruirane Vrbinske ceste. Vzporedno ob cestišču polagamo vodovodne cevi, kanalizacijo, cestno razsvetljavo in cestne robnike. Do konca tedna načrtujemo strojno utrjevanje in planiranje tampona pred končnim asfaltiranjem, ki je predvideno v naslednjem tednu.

Scroll to Top
Skip to content