Področni svetovalec II – Sektor za načrtovanje in razvoj (m/ž)

I017112

Naloge:

 • opravljanje nalog z delovnega področja sektorja,
 • pomoč pri pripravi manj zahtevnih analiz in poročil s področja sektorja,
 • sodelovanje na projektih in samostojno vodenje manj zahtevnih projektov/podprojektov,
 • vodenje upravnih zadev sektorja.

Izobrazba: VII/1 – visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba upravne, ekonomske ali organizacijske smeri

Zahtevana delovna doba: 4 leta

Zahtevana dodatna znanja in sposobnosti:

 • znanje angleškega jezika
 • uporaba računalniških orodij oz. paketa MS Office.

 Način prijave:

Prijave skupaj z obveznimi prilogami (potrdila o izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti) pošljite najkasneje do četrtka, 31. avgusta 2023 preko e-pošte na naslov zaposlitve @arao.si.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo, stabilno delovno okolje in sodelovanje z visoko usposobljenim kadrom.

Delo poteka na sedežu podjetja v Krškem ali v PE Ljubljana.

 
Področni svetovalec II – Sektor za odlaganje radioaktivnih odpadkov (m/ž)

I017112

Naloge:

 • sodelovanje pri  načrtovanju in izvajanju  terenskih raziskav na lokaciji odlagališča nizko-in srednjeradioaktivnih odpadkov,
 • priprava analiz, projektov in poročil povezanih z odlagališčem nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov,
 • pomoč pri pripravi tehnične dokumentacije,
 • opravljanje nalog z delovnega področja sektorja, pomoč pri izvajanju manj zahtevnih nalog in projektov ter pri pripravi manj zahtevnih analiz in poročil s področja sektorja,
 • sodelovanje pri razvoju odnosov z lokalnim okoljem.

Izobrazba:

VII/1 –  visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba naravoslovne ali tehnične smeri.

Zahtevana delovna doba: 4 leta

Zahtevana dodatna znanja in sposobnosti:

 • znanje angleškega jezika
 • uporaba računalniških orodij oz. paketa MS Office.

Način prijave:

Prijave skupaj z obveznimi prilogami (potrdila o izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti) pošljite najkasneje do  četrtka, 31. avgusta 2023 preko e-pošte (zaposlitve @arao.si).

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Nudimo zaposlitev je za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo, stabilno delovno okolje in sodelovanje z visoko usposobljenim kadrom.

Delo poteka na sedežu podjetja v Krškem ali v PE Ljubljana

Scroll to Top
Skip to content