Podpisana pogodba za gradnjo jedrskih objektov v okviru projekta NSRAO

 

V Kulturnem domu Krško je bila slavnostno podpisana pogodba o gradnji jedrskih objektov v okviru odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO). Podpisala sta jo direktor ARAO mag. Sandi Viršek in vodilni partner v konzorciju, direktor Riko d.o.o iz Ljubljane, Janez Škrabec. 

Izbrani izvajalec za gradnjo je sicer konzorcij z vodilnim partnerjem Riko d.o.o. iz Ljubljane in partnerji Kolektor CPG, Nova Gorica, CGP, Novo mesto in Kostak, d.d. iz Krškega. Skupna ocenjena vrednost izgradnje jedrskih objektov znaša slabih 93 milijonov evrov in obsega gradnjo odlagalnega silosa, hale nad silosom, upravno-servisnega in tehnološkega objekta. Gradnja bo predvidoma trajala 42 mesecev.

Odlagališče NSRAO je prvi samostojen jedrski objekt, ki ga gradimo v samostojni Sloveniji. Projekt je bil od leta 2004, ko je potekala prva prostorska konferenca, razdeljen na več faz.  Umeščanju v prostor je sledila presoja vplivov na okolje, varnostno poročilo, pa v letu 2023 pridobitev gradbenega dovoljenja ter priprava in izvedba razpisov za izvajalce gradnje odlagališča. 

Infrastrukturna dela na gradbišču so večinoma končana, predvidena časovnica za nadaljevanje del, torej gradnjo jedrskih objektov pa je naslednja; približno dva meseca bodo trajala pripravljalna dela, šest mesecev izgradnja primarne obloge oz. diafragme, 21 mesecev izgradnja sekundarne obloge, šest mesecev gradnja začasne hale, 17 mesecev gradnja tehnološkega objekta in 14 mesecev gradnja upravno-servisnega objekta.

Načrtujemo, da bomo leta 2027 v odlagališče odložili prve radioaktivne odpadke, torej slovensko polovico odpadkov iz NEK in institucionalne odpadke iz Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju pri Ljubljani.

Scroll to Top
Skip to content