Potrditev tretje revizije Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja RAO in IG

Meddr┼żavna komisija je na svoji 14. seji potrdila tretjo revizijo┬á Programa razgradnje Nuklearne elektrarne Kr┼íko (NEK) in tretjo revizijo Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov (RAO) in izrabljenega goriva (IG) iz NEK

V Zagrebu je 14. 7. 2020 potekalo 14. zasedanje meddr┼żavne komisije za spremljanje izvajanja sporazuma med vladama Republike Hrva┼íke in Republike Slovenije o urejanju statusa in drugih pravnih razmerij, povezanih z nalo┼żbami, uporabo in razgradnjo jedrske elektrarne Kr┼íko (v nadaljnjem besedilu: meddr┼żavna komisija).┬á

 

Meddr┼żavna komisija je na svoji 14. seji potrdila tretjo revizijo Programa razgradnje Nuklearne elektrarne Kr┼íko (NEK) in tretjo revizijo Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov (RAO) in izrabljenega goriva (IG) iz NEK. V Zagrebu je 14. 7. 2020 potekalo 14. zasedanje meddr┼żavne komisije za spremljanje izvajanja sporazuma med vladama Republike Hrva┼íke in Republike Slovenije o urejanju statusa in drugih pravnih razmerij, povezanih z nalo┼żbami, uporabo in razgradnjo jedrske elektrarne Kr┼íko (v nadaljnjem besedilu: meddr┼żavna komisija).┬á Na zasedanju so obravnavali poro─Źilo o obratovanju NEK ter stanju zbranih sredstev, potrebnih za zagotovitev razgradnje elektrarne in ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Potrjena je bila tudi tretja revizija Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK. Programa sta pripravljena v angle┼í─Źini, dodatno pa je za ustrezne postopke sprejemanja v obeh dr┼żavah izdelan ┼íe povzetek obeh programov v sloven┼í─Źini in hrva┼í─Źini. Nuklearna elektrarna Kr┼íko (v nadaljnjem besedilu: NEK) je jedrski objekt katere lastni┼ítvo si delita Republika Slovenija (RS) in Republika Hrva┼íka (RH). Elektrarna je v lasti slovenskega in hrva┼íkega dr┼żavnega energetskega podjetja (GEN energija d. o. o. in Hrvatska Elektroprivreda d. d.) v razmerju 50%/50%. Z elektrarno upravlja dru┼żba Nuklearna elektrarna Kr┼íko d.o.o..┬á Skupno lastni┼ítvo NEK od leta 2003 ureja Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrva┼íke o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkori┼í─Źanjem in razgradnjo (Uradni list RS ÔÇô MP, ┼ít. 5/03 in Narodne novine – Me─Ĺunarodni ugovori 9/02; v nadaljnjem besedilu: meddr┼żavna pogodba), s katero sta dr┼żavi uredili medsebojne odnose v zvezi s statusom NEK, izkori┼í─Źanjem, razgradnjo in odlaganjem RAO in IG. Pogodba predvideva, da se bosta razgradnja in odlaganje RAO in IG iz obratovanja in razgradnje izvajala v skladu s programom odlaganja in programom razgradnje, ki ju potrdi meddr┼żavna komisija in se revidirata najmanj vsakih pet let. Skladno z dolo─Źbo meddr┼żavne pogodbe je bila v letu 2004 izdelana in leta 2005 na 7. seji meddr┼żavne komisije potrjena prva revizija Programa razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG (DP Rev.1). S tem programom razgradnje sta se seznanila Vlada Republike Slovenije s sklepom ┼ít. 311-01/2001-21 in Parlament Republike Hrva┼íke (Narodne novine, ┼ít. 175/04), ki je dal predhodno soglasje k sprejetju. Priprava druge revizije Programa razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IG iz NEK se je za─Źela po 8. seji meddr┼żavne komisije leta 2008, ki je mandat za pripravo dokumenta podelila strokovnima organizacijama Agenciji za radioaktivne odpadke iz Slovenije in Agenciji za posebni odpad (APO) iz Hrva┼íke. Dokument je bil izdelan v prvi razli─Źici v mesecu juniju 2010 in nato v drugi razli─Źici v mesecu februarju 2011. Teh dokumentov meddr┼żavna komisija ni obravnavala niti ju ni potrdila. V okviru svojih dejavnosti na podro─Źju strokovno-podpornih nalog za potrebe nekaterih dele┼żnikov ARAO pripravlja in sodeluje pri izdelavi strate┼íkih na─Źrtov in poro─Źil, ki jih je RS dol┼żna zagotoviti in jih posodabljati. V ta namen je Vlada RS s sklepom ┼ít. 51003-9/2015/7 z dne 28. 8. 2015, pooblastila ARAO, da sodeluje pri pripravi Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja RAO in IG iz NEK. Meddr┼żavna komisija je nato na svoji 11. seji novembra 2017 sprejela projektni nalogi za izdelavo tretje revizije programov in nalo┼żila ARAO in Fond NEK iz Hrva┼íke, da v sodelovanju z NEK izdelata tretjo revizijo Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK. Hkrati pa je meddr┼żavna komisija nalo┼żila NEK, da v sodelovanju z ARAO in Fond NEK izdela tretjo revizijo Programa razgradnje NEK. ARAO je skupaj s Fond NEK iz Republike Hrva┼íke ter NEK d.o.o., decembra 2018 pripravil osnutek ocene stro┼íkov razgradnje NEK ter stro┼íkov skladi┼í─Źenja in odlaganja RAO in IG iz NEK s katerimi se je seznanila meddr┼żavna komisija na svoji 12. seji januarja 2019. Po seji komisije je ARAO nadaljeval sodelovanje z vsemi vpletenimi dele┼żniki priprave tretje revizije Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja RAO in IG iz NEK in pripravil dopolnitev osnutka ocene stro┼íkov tretje revizije Programa odlaganja RAO in IG iz NEK. ARAO in Fond NEK sta v okviru skupnega javnega naro─Źanja v za─Źetku marca 2019 uspe┼íno zaklju─Źila pripravo tehni─Źnih podpornih ┼ítudij. Osnutek tretje revizije Programa odlaganja RAO in IG iz NEK je bil aprila 2019 posredovan v ekspertni pregled IAEA, ki je bil izveden konec maja 2019. Pregled je bil uspe┼íen in v za─Źetku julija je bilo prejeto mnenje ekspertov v obliki kon─Źnega poro─Źila pregleda. Avgusta sta ARAO in Fond NEK koordinacijskemu odboru (KO) za spremljanje priprave tretje revizije obeh programov posredovala usklajen osnutek Tretje revizije Programa odlaganja RAO in IG iz NEK ter pripravila osnutek povzetka tretje revizije obeh program za sprejem na meddr┼żavni komisiji. S tretjo revizijo obeh programov je na svoji 13. seji septembra 2019 sogla┼íala tudi meddr┼żavna komisija, ki je odlo─Źila, da se oba programa posreduje v nadaljnje postopke sprejemanja v RS in RH. Po seznanitvi Vlade Republike Hrva┼íke s tretjo revizijo obeh programov jaunarja letos je nato hrva┼íki Sabor 28. februarja 2020 izglasoval ┼íe predhodno soglasje za odobritev tretje revizije Programa razgradnje NEK in tretje revizije Programa odlaganja RAO in IG iz NEK. V skladu s slovenskimi predpisi je enak sklep o soglasju sprejela tudi Vlada Republike Slovenije in tako izpolnila pravnoformalne pogoje za potrditev tretje revizije Programa razgradnje NEK in tretje revizije Programa odlaganja RAO in IG iz NEK. Meddr┼żavna komisija je na svoji 14. seji 14. 7. 2020, v skladu z 10. ─Źlenom meddr┼żavne pogodbe, dokon─Źno potrdila oba programa, ki sta tako postala veljavna in zavezujo─Źa. Trenutno so vsi radioaktivni odpadki in izrabljeno gorivo, povezani z obratovanjem elektrarne varno shranjeni na obmo─Źju elektrarne. Trdni radioaktivni odpadki se po obdelavi pakirajo v jeklene sode, ki jih nato shranijo v skladi┼í─Źu trdnih radioaktivnih odpadkov. Koordinacijski odbor, ki ga je leta 2017 imenovala meddr┼żavna komisija, je poleg spremljanja izdelave tretje revizije obeh programov preu─Źeval tudi mo┼żnosti za skupno odlaganje slovenskih in hrva┼íkih radioaktivnih odpadkov iz NEK. Meddr┼żavna komisija je na podlagi poro─Źila koordinacijskega odbora ugotovila, da skupna re┼íitev odlaganja nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: NSRAO) ni mo┼żna, kar pomeni, da mora vsaka dr┼żava poskrbeti za svoj del radioaktivnih odpadkov. V ta namen ARAO nadaljuje dejavnosti za izgradnjo odlagali┼í─Źa NSRAO v Vrbini pri Kr┼íkem. V 2019 so potekale predhodne aktivnosti za javno razgrnitev poro─Źila o vplivih na okolje, junija letos pa se je za─Źela javna razgrnitev dokumentacije, ki bo trajala predvidoma do 23. 7. 2020. Ob koncu leta 2019 se je za─Źela ─Źezmejna presoja vplivov na okolje, ki je v fazi zaklju─Źevanja. Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za odlagali┼í─Źe NSRAO bodo predvidoma kon─Źani v letu 2020, nato pa bo sledila gradnja objekta v letih od 2021 do 2023. Izrabljeno gorivo se shranjuje pod vodo v bazenu za izrabljeno gorivo. Za izbolj┼íanje varnosti shranjevanja izrabljenega goriva namerava NEK zgraditi suho skladi┼í─Źe katerega obratovanje na─Źrtujejo v letu 2021. Suho skladi┼í─Źe IG v NEK bo slu┼żilo za skladi┼í─Źenje vseh VRAO in IG, nastalih v NEK do vzpostavitve globokega geolo┼íkega odlagali┼í─Źa. Trajanje skladi┼í─Źenja je dolo─Źeno ob upo┼ítevanju hlajenja IG in optimalnega polnjenja vsebnikov za odlaganje v dveh variantah scenarijev: trajanje skladi┼í─Źenja 60 let po zaprtju NEK do leta 2103 (optimalna re┼íitev) in trajanje skladi┼í─Źenja 32 let po zaprtju NEK do leta 2075 (alternativna re┼íitev). Osnovna scenarija odlaganja VRAO in IG predvidevata obratovanje NEK do leta 2043, za─Źetek obratovanja odlagali┼í─Źa pa je dolo─Źen na osnovi izbranega trajanja suhega skladi┼í─Źenja po koncu obratovanja NEK. Pri prvem scenariju se za─Źne odlaganje IG leta 2093 po 50-letnem obdobju skladi┼í─Źenja po koncu obratovanja NEK, pri drugem scenariju pa po kraj┼íem obdobju skladi┼í─Źenja leta 2065. 14. zasedanje medr┼żavne komisije v Zagrebu, 14.7. 2020. Vir: Ministrstvo za infrastrukturo RS Naslovnica tretje revizije Programa odlaganja RAO in IG iz NEK, ki sta ga izdelali ARAO iz RS in Fond NEK iz RH. Razkladanje odlagalnih zabojnikov za odlaganje NSRAO v hali nad odlagalnim silosom na bodo─Źem odlagali┼í─Źu NSRAO Vrbina, Kr┼íko. Na─Źrtovana notranjost zgradbe za skladi┼í─Źenje IG in VRAO v NEK.

Scroll to Top
Skip to content