Inšpekcijski nadzor nad jedrskimi snovmi

V Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov (CSRAO) je bil 23. junija 2020 opravljen inšpekcijski nadzor nad jedrskimi snovmi. Inšpektorji Evropske skupnosti za jedrsko energijo (EURATOM) in Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) so preverili vodenje knjigovodstva in evidenc ter izvedli fizični nadzor skladiščenih jedrskih snovi. Tudi letos inšpektorji niso imeli pripomb nad ravnanjem z jedrskimi snovmi pri upravljavcu CSRAO.

V Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov (CSRAO) je bil 23. junija 2020 opravljen inšpekcijski nadzor nad jedrskimi snovmi. Inšpektorji Evropske skupnosti za jedrsko energijo (EURATOM) in Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) so preverili vodenje knjigovodstva in evidenc ter izvedli fizični nadzor skladiščenih jedrskih snovi. Tudi letos inšpektorji niso imeli pripomb nad ravnanjem z jedrskimi snovmi pri upravljavcu CSRAO. V CSRAO so skladiščeni raznovrstni radioaktivni odpadki, katerih manjši delež predstavljajo tudi jedrske snovi. Jedrske snovi se v Sloveniji pojavljajo predvsem v okviru raziskovalno-izobraževalnih dejavnosti. V preteklosti so se v raziskovalne namene pogosto uporabljale različne snovi z uranom U-238 in torijem Th-232 v obliki kemikalij (na primer uranil nitrat, uranil acetat, torijev nitrat …). V izobraževalnih programih, pa so se za poučevanje vsebin povezanih z ionizirajočim sevanjem, uporabljali kompleti z zaprtimi viri sevanja, kakor tudi naravni viri, kot je na primer uranova ruda. Od imetnikov se prevzamejo majhne količine jedrskih snovi od nekaj deset gramov do nekaj 100 gramov. Uporaba teh snovi je redka, razen uporabe uranil acetata, ki se standardno uporablja za kontrastiranje bioloških preparatov v elektronski mikroskopiji. Poročanje o jedrskih snoveh je organizirano v skladu s pravnimi akti Evropske unije. Inšpekcijski nadzor s strani EURATOM se izvaja letno, okvirno na tri leta pa je ARAO deležen tudi nadzora s strani IAEA. Ti nadzori vključujejo pregled dokumentacije s področja ravnanja z jedrskimi snovmi in fizični pregled celotnega inventarja, vključno s kontrolnimi meritvami. ARAO na tem področju nenehno uvaja strokovne, tehnične in administrativne izboljšave, zato te nadzore že vrsto let uspešno prestaja.

Scroll to Top
Skip to content