Slovenski in hrvaški evropski poslanci na obisku v Krškem

V Krškem je danes potekal uradni obisk slovenskih in hrvaških evropskih poslank in poslancev ter posavskih poslancev Državnega zbora RS v GEN Energiji in Nuklearni elektrarni Krško (NEK), katere solastniški delež imata državi Slovenija in Hrvaška. Poslankam in poslancem iz obeh prijateljskih držav so bili predstavljeni dosežki na področju proizvodnje električne energije v jedrski elektrarni kot tudi razvojni načrti Skupine GEN in Nuklearne elektrarne Krško ter aktivnosti ARAO. Spregovorili so tudi o aktualnih energetskih izzivih v obeh državah ter Evropi in o tem, da mora zeleni prehod upoštevati spremenjene okoliščine ter biti vzdržen, EU pa mora diversificirati svoje energetske vire.

Direktor ARAO, mag Sandi Viršek je ob obisku dejal: 

»Slovenija je država, kjer je za ravnanje z radioaktivnimi odpadki ustrezno poskrbljeno. Javno gospodarsko službo ravnanja z radioaktivnimi odpadki v Sloveniji izvaja ARAO – agencija za radioaktivne odpadke. Na ARAO se zavedamo naše vloge in odgovornosti v verigi zagotavljanja nemotene dobave energentov v prihodnosti, zato glavnino aktivnosti usmerjamo v čimprejšnjo izgradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. Ob tem pa si stalno prizadevamo tudi za dobro sodelovanje na meddržavni ravni, posebno še s hrvaškimi kolegi na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Veseli nas, da že več let uspešno sodelujemo, si izmenjujemo izkušnje, nova znanja in dobre prakse. Verjamemo, da usklajeno meddržavno sodelovanje na vseh ravneh v naši panogi lahko vodi do učinkovitih rešitev za energetsko preskrbo v prihodnje.«

Podal pa je tudi izjavo za medije.

Na sliki direktor ARAO, mag. Sandi Viršek na podkastu

Scroll to Top
Skip to content