ARAO aktivno na mednarodni konferenci Rešitve za trajnostno prihodnost

Na mednarodni konferenci o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki jo je v začetku novembra organizirala Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA), sta bila predstavljena tudi dva prispevka, pri pripravi katerih je sodeloval ARAO. V okviru prvega, o izzivih, ki so povezani z izvajanjem odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva v globokih vrtinah, smo delili svoje izkušnje, poglede in pričakovanja. V drugem prispevku pa so bili predstavljeni začetni rezultati o možnosti skupnega odlaganja v globokih vrtinah za inventar radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz držav članic združenja ERDO.

Na mednarodni konferenci o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ki jo je v začetku novembra organizirala Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA), sta bila predstavljena tudi dva prispevka, pri pripravi katerih je sodeloval ARAO. V okviru prvega, o izzivih, ki so povezani z izvajanjem odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva v globokih vrtinah, smo delili svoje izkušnje, poglede in pričakovanja. V drugem prispevku pa so bili predstavljeni začetni rezultati o možnosti skupnega odlaganja v globokih vrtinah za inventar radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz držav članic združenja ERDO. Glavna tema konference je bila kako načrtovanje in delovanje jedrskih objektov zmanjšuje količino nastalih radioaktivnih odpadkov in kako inovativne tehnologije izboljšujejo predelavo ter recikliranje. Radioaktivni odpadki kljub temu ostajajo skrb in celo strah za širšo javnost. Odgovornost vseh deležnikov, ki se ukvarjamo z ravnanjem z RAO in IG ni le da najdemo in izvajamo učinkovite ter varne rešitve skladiščenja in odlaganja, ampak tudi, da ustrezno komuniciramo in pomirjamo javnost. Udeleženci omenjene konference so bili visoki državni uradniki, predstavniki organizacij za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (RAO), predstavniki upravnih organov, upravljavci jedrskih objektov in drugi deležniki ter tehnični in drugi strokovnjaki, ki delujejo na vseh področjih ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Poleg tega so bili na konferenci prisotni predstavniki jedrske industrije in civilne družbe, nevladnih organizacij in akademskih institucij. Pomembno vlogo na konferenci so imeli mladi strokovnjaki za katere je bila predvidena posebna sekcija in nekateri posamezniki iz držav v razvoju. Več o konferenci … Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA).

Scroll to Top
Skip to content