Predstavitev statusa projekta NSRAO v Krškem

Direktor ARAO, Sandi Viršek, je na 27. redni seji Občinskega sveta Občine Krško predstavil status projekta izgradnje odlagališča nizko-in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. Občinske svetnike je seznanil s predvideno časovnico projekta in načrti, povezanimi s projektom, hkrati pa je čestital občini za pridobitev naziva Mestna občina.

Povedal je, da trenutne aktivnosti v okviru projekta odlagališča potekajo po načrtih. Septembra smo pridobili okoljevarstveno soglasje za odlagališče, postopek presoje vplivov na okolje je bil zahteven, saj gre za jedrski objekt. Pripravljena in vložena je bila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, opravljeni sta bili recenzija in revizija. Pridobitev gradbenega dovoljenja pričakujemo do konca letošnjega leta, podpis z izvajalcem gradnje in pričetek del pa je predviden takoj po tem. Pričetek poskusnega obratovanja odlagališča načrtujemo v letu 2023. Predstavitev statusa projekta NSRAO v Krškem.

Scroll to Top
Skip to content